بخش » لایسنس

توجه فرمایید!

تمامی لایسنس ها دارای هزینه ستاپ میباشند . هزینه ستاپ به منظور نصب اولیه . ساخت اکانت فیک در سایت های تحریم لایسنس ها میباشد که به همراه کارمزد میباشد. و یک هزینه دیگر نیز دارا میباشد هزینه خود لایسنس میباشد بنابراین ماه ابتدا میبایست هزینه ستاپ به همراه لایسنس پرداخته شود.
ماه بعد از پرداخت اولین هزینه لایسنس میبایست فقط هزینه لایسنس داده شود که هزینه لایسنس ماهانه ثبت شده.
هزینه ستاپ نیز در جدول هر لایسنس درج شده

لایسنس کلودلینوکس

۱۵ تومان/ ماهانه

 • دسترسی پنل :
 • تغییر آی پی :
 • نصب خودکار :
 • قابل اپدیت :
 • تحویل آنی :
 • هزینه ستاپ : ۵۰ تومان یکبار

لایسنس لایت اسپید

۱۵ تومان/ ماهانه

 • دسترسی پنل :
 • تغییر آی پی :
 • نصب خودکار :
 • قابل اپدیت :
 • تحویل آنی :
 • هزینه ستاپ : ۵۰ تومان یکبار

لایسنس سیپنل

۲۰ تومان/ ماهانه

 • دسترسی پنل :
 • تغییر آی پی :
 • نصب خودکار :
 • قابل اپدیت :
 • تحویل آنی :
 • هزینه ستاپ : ۵۰ تومان یکبار