کاربر گرامی توجه کنید !

کاربران ایرانی لطفا در هنگام سفارش از منوی سمت راست واحد پول را به تومان قرار دهید . با تشکر

هاست پربازدید - سیپنل آلمان

پلن - ۱۰۲۴۰ مگابایت

پشتیبانی تا ۱۰ هزار کاربر آنلاین و سرعت بالا


 • فضا = ۱۰۲۴۰ مگابایت

 • پهناباند = نامحدود

 • اَدد دامین = ۵ عدد

 • پارک دامین = ۵ عدد

 • ساب دامین = ۵ عدد

 • تعداد ایمیل = ۵ عدد

 • تعداد اِف تی پی = ۵ عدد

 • تعداد دیتابیس = ۵ عدد

 • وب سرور = لایت اسپید

 • کنترل پنل = سیپنل

 • ضد شلر =

 • آنتی دیداس =

 • کلود لینوکس =

 • تغییر پی اچ پی =

 • اِس اِس اِل رایگان =

 • نصب اسکریپت =

 • ویروس یاب =


پلن - ۲۰۴۸۰ مگابایت

پشتیبانی تا ۱۰ هزار کاربر آنلاین و سرعت بالا


 • فضا = ۲۰۴۸۰ مگابایت

 • پهناباند = نامحدود

 • اَدد دامین = ۱۰ عدد

 • پارک دامین = ۱۰ عدد

 • ساب دامین = ۵ عدد

 • تعداد ایمیل = ۱۰ عدد

 • تعداد اِف تی پی = ۱۰ عدد

 • تعداد دیتابیس = ۱۰ عدد

 • وب سرور = لایت اسپید

 • کنترل پنل = سیپنل

 • ضد شلر =

 • آنتی دیداس =

 • کلود لینوکس =

 • تغییر پی اچ پی =

 • اِس اِس اِل رایگان =

 • نصب اسکریپت =

 • ویروس یاب =


پلن - ۴۰۹۶۰ مگابایت

پشتیبانی تا ۱۰ هزار کاربر آنلاین و سرعت بالا


 • فضا = ۴۰۹۶۰ مگابایت

 • پهناباند = نامحدود

 • اَدد دامین = ۱۵ عدد

 • پارک دامین = ۱۵ عدد

 • ساب دامین = ۱۵ عدد

 • تعداد ایمیل = ۱۵ عدد

 • تعداد اِف تی پی = ۱۵ عدد

 • تعداد دیتابیس = ۱۵ عدد

 • وب سرور = لایت اسپید

 • کنترل پنل = سیپنل

 • ضد شلر =

 • آنتی دیداس =

 • کلود لینوکس =

 • تغییر پی اچ پی =

 • اِس اِس اِل رایگان =

 • نصب اسکریپت =

 • ویروس یاب =


پلن - ۵۰۱۲۰ مگابایت

پشتیبانی تا ۱۰ هزار کاربر آنلاین و سرعت بالا


 • فضا = ۵۰۱۲۰ مگابایت

 • پهناباند = نامحدود

 • اَدد دامین = ۲۰ عدد

 • پارک دامین = ۲۰ عدد

 • ساب دامین = ۲۰ عدد

 • تعداد ایمیل = ۲۰ عدد

 • تعداد اِف تی پی = ۲۰ عدد

 • تعداد دیتابیس = ۲۰ عدد

 • وب سرور = لایت اسپید

 • کنترل پنل = سیپنل

 • ضد شلر =

 • آنتی دیداس =

 • کلود لینوکس =

 • تغییر پی اچ پی =

 • اِس اِس اِل رایگان =

 • نصب اسکریپت =

 • ویروس یاب =


پلن - ۵۱۲ مگابایت

پشتیبانی تا ۱۰ هزار کاربر آنلاین و سرعت بالا


 • فضا = ۵۱۲ مگابایت

 • پهناباند = نامحدود

 • اَدد دامین = ۵ عدد

 • پارک دامین = ۵ عدد

 • ساب دامین = ۵ عدد

 • تعداد ایمیل = ۵ عدد

 • تعداد اِف تی پی = ۵ عدد

 • تعداد دیتابیس = ۵ عدد

 • وب سرور = لایت اسپید

 • کنترل پنل = سیپنل

 • ضد شلر =

 • آنتی دیداس =

 • کلود لینوکس =

 • تغییر پی اچ پی =

 • اِس اِس اِل رایگان =

 • نصب اسکریپت =

 • ویروس یاب =