سرور مجازی آلمان

تمامی سرور های مجازی به صورت اختصاصی میباشند و اُوِرسِل نمیباشند و تمامی سرور ها از کولوکیشن ما در آلمان ارائه میشوند

پلن - ۱۰۲۴ مگابایت

تمامی سرور ها از نسل جدید هتزنر و قیمت ها به روز میباشند


 • فضا = ۱۰ گیگ اس اس دی

 • پورت = ۱ گیگ

 • سیپیو = ۱ هسته

 • نوع هسته = Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core

 • رم = ۱۰۲۴ مگابایت

 • تعداد آی پی = ۱ عدد

 • پهناباند = نامحدود

 • کنترل پنل = virtualizor

 • تحویل = به صورت آنی میباشد

 • بازگشت وجه =

 • انتخاب سیستم عامل =

 • مانیتور سرور =

 • فایروال قدرتمند =

 • آنتی دیداسر =

 • دسترسی VNC =

 • کنترل پنل =

 • لایسنس رایگان =


پلن - ۲۰۴۸ مگابایت

تمامی سرور ها از نسل جدید هتزنر و قیمت ها به روز میباشند


 • فضا = ۲۰ گیگ اس اس دی

 • پورت = ۱ گیگ

 • سیپیو = ۲ هسته

 • نوع هسته = Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core

 • رم = ۲۰۴۸ مگابایت

 • تعداد آی پی = ۱ عدد

 • پهناباند = نامحدود

 • کنترل پنل = virtualizor

 • تحویل = به صورت آنی میباشد

 • بازگشت وجه =

 • انتخاب سیستم عامل =

 • مانیتور سرور =

 • فایروال قدرتمند =

 • آنتی دیداسر =

 • دسترسی VNC =

 • کنترل پنل =

 • لایسنس رایگان =


پلن - ۳۰۵۲ مگابایت

تمامی سرور ها از نسل جدید هتزنر و قیمت ها به روز میباشند


 • فضا = ۳۰ گیگ اس اس دی

 • پورت = ۱ گیگ

 • سیپیو = ۳ هسته

 • نوع هسته = Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core

 • رم = ۳۰۵۲ مگابایت

 • تعداد آی پی = ۱ عدد

 • پهناباند = نامحدود

 • کنترل پنل = virtualizor

 • تحویل = به صورت آنی میباشد

 • بازگشت وجه =

 • انتخاب سیستم عامل =

 • مانیتور سرور =

 • فایروال قدرتمند =

 • آنتی دیداسر =

 • دسترسی VNC =

 • کنترل پنل =

 • لایسنس رایگان =


پلن - ۴۰۹۶ مگابایت

تمامی سرور ها از نسل جدید هتزنر و قیمت ها به روز میباشند


 • فضا = ۴۰ گیگ اس اس دی

 • پورت = ۱ گیگ

 • سیپیو = ۴ هسته

 • نوع هسته = Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core

 • رم = ۴۰۹۶ مگابایت

 • تعداد آی پی = ۱ عدد

 • پهناباند = نامحدود

 • کنترل پنل = virtualizor

 • تحویل = به صورت آنی میباشد

 • بازگشت وجه =

 • انتخاب سیستم عامل =

 • مانیتور سرور =

 • فایروال قدرتمند =

 • آنتی دیداسر =

 • دسترسی VNC =

 • کنترل پنل =

 • لایسنس رایگان =